Begeleiding

Op deze pagina vindt U informatie over thuisbegeleiding/Individuele begeleiding en wat Anna voor Zorg hierin kan betekenen.
Als mensen door omstandigheden of ziekte in de problemen zijn geraakt en de grip op het dagelijks leven verliezen, lukt het ze niet altijd om hier zelfstandig weer uit te komen. Thuisbegeleiding/Individuele begeleiding van Anna voor Zorg biedt praktische, psychosociale hulp aan huis om de zelfredzaamheid en participatie van deze mensen te vergroten. Deze hulp kan tijdelijk zijn totdat mensen weer op eigen kracht verder kunnen. Het kan ook voorkomen dat mensen langere tijd hulp nodig hebben.

Bij thuisbegeleiding van Anna voor Zorg gaan we systeemgericht te werk. Dat wil zeggen dat we de (directe) omgeving van de zorgvrager betrekken bij de begeleiding van de zorgvrager. De beperking staat niet centraal. Er wordt juist gekeken naar de mogelijkheden die de zorgdrager heeft ondanks de beperking . Het thuisbegeleidingsteam bestaat uit een diversiteit van zorgverleners. De thuisbegeleiders hebben kennis van psychische en psychosociale zorg. Zij zijn goed bekend met het netwerk van zorg-dienst-en hulpverlening in de regio van de zorgvrager.

In overeenstemming met de richtlijnen van de WMO, wordt op deze manier de zorgvrager m.b.t. zijn/haar zelfredzaamheid en het waar wenselijk (weer) kunnen deelnemen aan de maatschappij ondersteund. Zorgvragers met een beperking, chronische, psychische of psychosociale problemen zoveel mogelijk in en vanuit de eigen leefomgeving ondersteund.

De volgende activiteiten vallen onder de thuisbegeleiding/ondersteuning:

 • begeleiden en ondersteuning bieden aan zorgvragers met dementie en hun omgeving/mantelzorger(s)
 • leren omgaan met een aandoening of beperking
 • (weer) opbouwen van sociale contacten
 • draaiend houden van het gezin
 • aanbrengen en instant houden van een dag-structuur
 • stimuleren/op orde brengen en houden van de administratie/financiën
 • stimuleren/oppakken van een dag- of vrijtijdsbesteding (hobby/werk )
 • zorgen voor gezondheid en zelfredzaamheid
 • opbouwen van een gezond dag- en nachtritme
 • aanpakken van (tijdelijke) onmogelijkheden die men en/of de omgeving ondervindt
 • indien nodig de klant ondersteunen en begeleiden in de gespreksvoering met andere disciplines