Cliëntenraad

Clientenraad

Anna voor Zorg heeft een Cliëntenraad. Zij behartigt en bewaakt de belangen van alle zorgvragers van onze organisatie.
De Cliëntenraad is onafhankelijk en brengt gevraagd en ongevraagd advies uit over allerlei zaken die de cliënten aangaan.