Cliëntenraad

Clientenraad

Anna voor Zorg is altijd op zoek naar leden voor haar Cliëntenraad. De cliëntenraad is in oprichting. Er zijn voldoende kandidaat-leden en beoogd wordt om na de zomer van 2020 de eerste officiële bijeenkomst te houden.

De cliëntenraad behartigt en bewaakt de belangen van alle zorgvragers van onze organisatie.
De Cliëntenraad is onafhankelijk en brengt gevraagd en ongevraagd advies uit over allerlei zaken die de cliënten aangaan.