Cliënttevredenheid

Zorgvragerstevredenheid.

Anna voor Zorg maakt voortdurend werk van de kwaliteit door de zorgverlening te verbeteren.
Daarom werken wij volgens het HKZ-keurmerk en toetsen het aan de wensen van de cliënten (zorgvragers).
Tevens worden hoge eisen aan onze zorgverleners gesteld. Succesvolle kwaliteitsverbetering begint echter met goed luisteren naar de zorgvragers, die gebruik maken van onze zorgverlening. Daarom wordt met regelmaat een zorgvrager-tevredenheidsonderzoek uitgevoerd. De uitkomsten hiervan worden, waar nodig, gebruikt om de zorgverlening te verbeteren.

  • Tussenevaluatie: De wijkverpleegkundige zal regelmatig de zorg met U evalueren. Hierbij wordt ook gekeken of U tevreden bent over de zorg.
  • Eindevaluatie: Als de zorg stopt wordt er een eindgesprek met U of Uw naasten gehouden. Hierin kunt U Uw verbeterpunten voor Anna voor Zorg noteren en ook de mate van tevredenheid aangeven.

Begin dit jaar is er een tevredenheidsonderzoek uitgezet onder alle zorgvragers. Om een eenduidig beeld te krijgen van de klanttevredenheid, hebben wij ervoor gekozen om de vragenlijst te hanteren die vanuit de zorgverzekeraars wordt geadviseerd en waarvan meerdere thuiszorgorganisaties landelijk gebruik maken.

Van het totaal aantal zorgvragers heeft 93% de vragenlijst ingevuld. Wij zijn heel tevreden met het aantal reacties. Het aanbevelingscijfer komt uit op een 8,2 waarbij 40% van onze zorgvragers ons aanbevelen. We hebben een NPS-score van +33 behaald. Dit betekent dat 33% van alle zorgvragers ons in de aanbeveling ons een 9 of een 10 heeft gegeven. Hierdoor zijn wij aan de slag gegaan met het actief benaderen van zorgvragers met de vraag wat zal maken dat wij een 9 of een 10 zullen verdienen.

De vraag die het hoogst beoordeeld wordt is de vraag ‘Voelt u zich op uw gemak bij de zorgverleners’ (9,1) met daar vlak achter ‘Heeft u vertrouwen in de deskundigheid van de zorgverleners’ (9,0). Onze zorgvragers ervaren de klantvriendelijkheid, betrokkenheid en aandacht als positieve punten. Als aanbevelingspunt komt de tijd naar voren. De komende periode gaan we ervaringen over dit punt inventariseren en verder oppakken.

Veilige zorg met nét dat beetje meer, blijft ons motto met betrokken en klantvriendelijke medewerker met oprechte aandacht voor de zorgvragers!