Cliënttevredenheid

Zorgvragerstevredenheid.

Anna voor Zorg maakt voortdurend werk van de kwaliteit door de zorgverlening te verbeteren.
Daarom werken wij volgens het HKZ-keurmerk en toetsen het aan de wensen van de zorgvragers.
Tevens worden hoge eisen aan onze zorgverleners gesteld. Succesvolle kwaliteitsverbetering begint echter met goed luisteren naar de zorgvragers, die gebruik maken van onze zorgverlening. Daarom wordt met regelmaat een zorgvrager-tevredenheidsonderzoek uitgevoerd. De uitkomsten hiervan worden, waar nodig, gebruikt om de zorgverlening te verbeteren.

Lees meer over: CQI-meting

  • CQI-meting ( CQI meting is niet meer verplicht )
  • Tussenevaluatie: De wijkverpleegkundige zal regelmatig de zorg met U evalueren. Hierbij wordt ook gekeken of U tevreden bent over de zorg.
  • Eindevaluatie: Als de zorg stopt wordt er een eindgesprek met U of Uw naasten gehouden. Hierin kunt U Uw verbeterpunten voor Anna voor Zorg noteren en ook de mate van tevredenheid aangeven.