Wie zijn wij ?

Anna voor Zorg is een Thuiszorgorganisatie die met kleine teams werkt.
Wij leveren een breed pakket van thuiszorgdiensten, die bijdragen aan de verbetering en/of het in stand houden van de gezondheid en het welzijn.
Het pakket dat is afgestemd op de behoeften van zorgvragers, ongeacht afkomst, religie of levensovertuiging, die voor korte of langere tijd (thuis)zorg en ondersteuning nodig hebben. Het pakket is voor iedereen; ongeacht afkomst, religie of levensovertuiging.
Door de servicegerichte houding en het brede aanbod van diensten, die flexibel en efficiënt ingezet worden, wil Anna voor Zorg het ! adres voor thuiszorg zijn, toonaangevend in haar verzorgingsgebied. Anna voor Zorg is flexibel en vakbekwaam. Zij zorgt voor (meer) kwaliteit van leven, waarbij nadrukkelijk de wens van de zorgvrager centraal staat.
In alle fases van het leven kunnen zorgvragers bij Anna voor Zorg terecht voor zorg en vragen over zorg.
Wij beschikken over en maken gebruik van de nieuwste thuiszorg-technologie en kennis.
Anna voor Zorg wil de toonaangevende thuiszorgorganisatie in haar verzorgingsgebied zijn.
Een organisatie die beschikt over en gebruik maakt van de nieuwste thuiszorgtechnologie en kennis.

Anna voor Zorg levert zorg welke wordt gefinancierd vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw), Wet langdurige zorg (Wlz), Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Particulier (zie voor meer info: “Bijzondere Zorg/Particuliere zorg”). Als zorgvrager kunt U ook gebruik maken van de regeling om Uw zorg via het Persoonsgebonden budget (PGB) te laten financieren.
Daar werken wij voor U graag aan mee, om dit bij aanvraag professioneel voor U te ondersteunen.