Klachten

De zorgverleners van Anna voor Zorg voeren hun werk zo goed als mogelijk uit. Toch kan het gebeuren dat U daar niet tevreden over bent. Bijvoorbeeld over de manier waarop de zorgverlening wordt uitgevoerd of over afspraken die niet worden nagekomen.

Praat erover met onze zorgverlener
Bij klachten adviseren wij U dit eerst met de zorgverlener te bespreken. Meestal wordt het probleem opgelost door het hebben van een goed gesprek.

Of neem contact op met de direct leidinggevende
Komt U er niet uit met onze zorgverlener? Dan kunt U contact opnemen met de direct leidinggevende van de betrokken zorgverlener.

Klachtenformulier
U kunt Uw klacht op diverse manieren kenbaar maken aan Anna voor Zorg
Per mail via info@annavoorzorg.nl
Via de onafhankelijke klachtenformulier van klachtenportaalzorg.nl