Klachten

Klachtenprocedure

De zorgverleners van Anna voor Zorg voeren hun werk zo goed als mogelijk uit. Toch kan het gebeuren dat U daar niet tevreden over bent. Bijvoorbeeld over de manier waarop de zorgverlening wordt uitgevoerd of over afspraken die niet worden nagekomen.

Bekijk hier het klachtenreglement van Anna voor Zorg.
Via deze link treft U meer informatie over behandeling van Uw klacht bij de geschilleninstantie.

Praat erover met onze zorgverlener
Bij klachten adviseren wij U dit eerst met de zorgverlener te bespreken. Meestal lost het probleem zich op door het hebben van een goed gesprek.

Of neem contact op met de direct leidinggevende
Komt U er niet uit met onze zorgverlener? Dan kunt U contact opnemen met de direct leidinggevende van de betrokken zorgverlener.

Klachtenformulier
U kunt Uw klacht op diverse manieren kenbaar maken aan Anna voor Zorg. 
klachtenformulier