Missie

Missie.
” Zorg voor kwaliteit van leven “
Het mission statement is een belofte aan zorgvragers en een opdracht aan allen die bij Anna voor Zorg werken. Het geeft aan dat wij allen die een beroep op Anna voor Zorg doen zo goed mogelijk ondersteunen bij het behouden en verbeteren van hun gezondheid en welzijn. Als verbeteren niet meer mogelijk is, ondersteunen we hen bij het behouden van kwaliteit van leven.

Anna voor Zorg is een thuiszorgorganisatie met een breed pakket aan thuiszorgdiensten. Een pakket dat is afgestemd op de behoeften van de zorgvragers, ongeacht afkomst, religie of levensovertuiging, die voor korte of langere tijd (thuis) zorg en ondersteuning nodig hebben. Door de servicegerichte houding en een breed aanbod van diensten, die flexibel en efficiënt aangeboden kunnen worden, wil Anna voor Zorg het adres voor thuiszorg zijn.

In alle fasen van het leven kunnen de zorgvragers bij Anna voor Zorg terecht voor zorg en vragen over zorg. Anna voor Zorg wil de toonaangevende thuiszorgorganisatie in haar verzorgingsgebied zijn. Een organisatie die beschikt over en gebruik maakt van de nieuwste thuiszorgtechnologie en kennis.

Anna voor Zorg is flexibel en vakbekwaam, zij zorgt voor kwaliteit van leven. Het gaat om de zorg en het welzijn van U.

” Goede zorg voor families houdt in dat we zorgvuldig communiceren en respectvol omgaan met de eigenheid van deze familieleden in deze situatie “

Naast vakbekwaamheid met betrekking tot de te bieden zorg hebben wij ook aandacht voor het welzijn van de zorgvragers en hun familieleden. Waar wenselijk geven wij advies en/of bieden ondersteuning, soms in samenspraak met andere benodigde disciplines.