Privacy

Privacy.

Uw privacy is voor Anna voor Zorg van grote waarde. Wij houden ons dan ook aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming, waarin volgens de wet is geregeld hoe met de persoonsgegevens van U moet worden omgegaan. Hierin staat ook dat wij aan moeten kunnen tonen dat we ons aan de wet houden en zijn wij verplicht een functionaris gegevensbescherming aan te stellen. In deze verklaring hebben wij op beknopte wijze de verplichtingen van Anna voor Zorg en de rechten van zorgvragers (of hun vertegenwoordigers) beschreven.

Wat betekent de privacyverklaring

In het kort houdt dit in dat wij de verantwoordelijkheid hebben, om te vertellen wat er met Uw persoonsgegevens gebeurt. Welke persoonsgegevens wij vragen, waar wij die voor gebruiken, wie ze gebruikt en aan wie wij gegevens mogelijk verstrekken.
Uitgangspunt daarbij is dat wij alleen persoonsgegevens gebruiken indien dit noodzakelijk is en natuurlijk op een veilige manier.
De privacyverklaring kunt U hier inzien.

Privacyreglement

Dit reglement is van toepassing op het geheel of de gedeeltelijke geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens, evenals de niet geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die in een bestand zijn opgenomen of die bestemd zijn om daarin te worden opgenomen. Tevens heeft dit reglement betrekking op het door ons op te stellen overzicht van genoemde verwerkingen van persoonsgegevens.

Het privacyreglement kunt U hier inzien.