Soorten zorg

AVZ is gespecialiseerd in bijzondere zorg, individuele begeleiding, persoonlijke verzorging, terminale zorg en verpleging.

Bijzondere zorg

Persoonlijk verzorging

Terminale zorg

Verpleging

Heeft u vragen over onze diensten dan kunt u contact opnemen. Stuur ons een mail .

Bijzondere zorg

Onder bijzondere zorg behoort bij ons nachtzorg, blokzorg, particuliere zorg, mantelzorgondersteuning (respijtzorg).

Palliatieve verzorgers hebben alle ervaring op het gebied van het verzorgen van zorgvragers in hun laatste levensfase. Dit doen wij middels nachtzorg van 23:00 tot 07:00. Daarnaast bieden wij blokzorg in de ochtend voor hulp bij het op gang komen of voor professionele hulp bij langere zorgmomenten. Met onze blokzorg ’s avonds kunt U met een gerust hart de nacht ingaan.

Particuliere thuiszorg is zoals de naam al zegt de tegenhanger van reguliere thuiszorg. Het grootste verschil tussen particulier en regulier is de keuzevrijheid. Bij particuliere thuiszorg bepaalt U zelf wie de zorg bij U thuis verleent.

Een mantelzorger is iemand die langdurig en onbetaald zorgt voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende persoon uit hun omgeving. We komen voor een intakegesprek om van U te horen wat U zelf kunt en voor welke taken U graag ondersteuning zou willen krijgen van een professionele zorgverlener van Anna voor Zorg.

Individuele begeleiding

 

 

Als zorgvragers door omstandigheden of ziekte in de problemen zijn geraakt en de grip op het dagelijks leven verliezen, lukt het ze niet altijd om hier zelfstandig weer uit te komen. Individuele begeleiding van Anna voor Zorg biedt praktische, psychosociale hulp aan huis om de zelfredzaamheid en participatie van deze zorgvragers te vergroten. De volgende activiteiten vallen onder de thuisbegeleiding/ondersteuning:

 

 • NBegeleiden en ondersteuning bieden aan zorgvragers met
 • Ndementie en hun omgeving/mantelzorger(s);
 • NLeren omgaan met een aandoening of beperking;
 • N(Weer) opbouwen van sociale contacten;
 • NDraaiend houden van het gezin;
 • NAanbrengen en instant houden van een dag-structuur;
 • NStimuleren/op orde brengen en houden van de
 • Nadministratie/financiën;
 • NStimuleren/oppakken van een dag- of vrijtijdsbesteding
 • N(hobby/werk);
 • NZorgen voor gezondheid en zelfredzaamheid;
 • NOpbouwen van een gezond dag- en nachtritme;
 • NAanpakken van (tijdelijke) onmogelijkheden die men
 • Nen/of de omgeving ondervindt;
 • NDe klant ondersteunen in de gespreksvoering met
 • Nandere disciplines;
Persoonlijke verzorging

Anna voor Zorg werkt met kleine teams. Deze teams zijn verantwoordelijk voor uw verzorging en verpleging.

De wijkverpleegkundige of zorgverlener komt bij U thuis om U te helpen bij: persoonlijke zorg, zoals wassen en aankleden, hulp bij het aandoen van steunkousen etc; het toedienen van medicijnen of injecties in overleg met Uw (huis)arts of specialist en het verzorgen van wonden in samenwerking met de sector wondverpleging.

De wijkverpleegkundige denkt met U mee, adviseert en zoekt waar nodig samen met U en Uw mantelzorgers naar oplossingen. De wijkverpleegkundige coördineert Uw zorg en houdt contact met Uw huisarts, fysiotherapeut en andere zorgverleners bij U in de buurt. Als U dit wenst, adviseert de verpleegkundige U bij het leren omgaan met een beperking. Ook helpt hij/zij U bij de consequenties die ouderdom, ziekte, en/of handicap met zich meebrengen in de toekomst. Wilt U advies over medicijngebruik, hulpmiddelen of woningaanpassingen ? Leg het eens voor aan Uw wijkverpleegkundige.

Terminale zorg

De zorg in de palliatieve (terminale) fase is gericht op het verminderen van gezondheidsklachten en- problemen. De zorg richt zich op het verminderen van gevolgen van de onderliggende ziekte (b.v bestraling of chemotherapie om de pijn te verminderen) en op het verminderen van symptonen (b.v medicijnen tegen pijnbestrijding of benauwdheid, of begeleiding bij psychische problemen).

Zorgvragers die ernstig ziek zijn en zich realiseren dat ze in hun laatste levensfase zijn, willen vaak thuis overlijden. Het verzorgen van een geliefde in deze fase is zwaar. Palliatieve verzorgers hebben alle ervaring op dit gebied. Zij richten zich op de verzorging van de zorgvrager, ook tussen de uren 23.00 uur s’ avonds en 07.00 uur s’morgens. .

Het doel van de palliatieve zorg is om een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven voor zorgvragers en hun familie te realiseren. Als genezing niet meer mogelijk is, houdt het leven niet meteen op. Er zijn grote vragen, onzekerheden en er is behoefte aan zorg die zich richt op het voorkomen of verlichten van klachten en ongemakken. Palliatieve zorg is meer dan alleen de zorg voor de lichamelijke aspecten van ziekte en behandeling. Ook het verwerkings- en aanpassingsproces, de beleving van de ziekte en zingevingsvraagstukken horen hier bij. Onze zorgverleners beschikken over de benodigde kennis en vaardigheden. Zij kunnen U op ieder tijdstip zorg bieden. Ook s’nachts.

Verpleging

 

Na een ziekenhuisopname, bij een acute chronische ziekte of als gevolg van een handicap, kunt U verpleegkundige zorg nodig hebben. Gediplomeerde verpleegkundigen geven deze zorg bij U thuis.

Als U ernstig ziek of gehandicapt bent, zijn we er om U te verplegen. Dat kan dan gaan om het verzorgen van wonden, toedienen van medicijnen of het geven van injecties. Maar het kan ook zijn dat U specialistische verpleegkundige hulp nodig heeft, zoals b.v. een infuus voor het bestrijden van pijn. Dat kan tegenwoordig heel goed thuis.

Gespecialiseerde verpleegkundigen verlenen U deze zorg in Uw eigen vertrouwde omgeving. Dit doen zij altijd in overleg en samenwerking met de huisarts of de specialist. De wijkverpleegkundige heeft de regie/eindverantwoordelijkheid m.b.t. de aan u te bieden thuiszorg-verpleging.

Ben je opzoek naar vacatures in de zorg?