Verpleging

Als U ernstig ziek of gehandicapt bent, zijn we er om U te verplegen. Dat kan dan gaan om het verzorgen van wonden, toedienen van medicijnen of het geven van injecties. Maar het kan ook zijn dat U specialistische verpleegkundige hulp nodig heeft, zoals b.v. een infuus voor het bestrijden van pijn. Dat kan tegenwoordig heel goed thuis. Gespecialiseerde verpleegkundigen verlenen U deze zorg in Uw eigen vertrouwde omgeving. Dit doen zij altijd in overleg en samenwerking met de huisarts of de specialist. De wijkverpleegkundige heeft de regie/eindverantwoordelijkheid m.b.t. de aan u te bieden thuiszorg-verpleging.

Sommige verpleegtechnische handelingen mogen alleen in het ziekenhuis worden uitgevoerd of alleen als een bevoegde arts daartoe een zogenaamd uitvoeringsverzoek heeft gedaan (verzorging met een specialistisch karakter en/of verpleegtechnische handelingen zoals wondverzorging, medicatie toedienen of injecteren). Indien van toepassing zal Anna voor Zorg U desgewenst begeleiden bij het aanvragen van verpleegkundige thuiszorg.

Na een ziekenhuisopname, bij een acute chronische ziekte of als gevolg van een handicap, kunt U verpleegkundige zorg nodig hebben. Gediplomeerde verpleegkundigen geven deze zorg bij U thuis.

Verpleegkundige handelingen zijn bijvoorbeeld:

  • Verzorgen van wonden
  • Het geven van injecties
  • Het toedienen van medicijnen

Wij bieden ook gespecialiseerde verpleegkundige zorg, zoals:

  • Inbrengen van een maagsonde
  • Het aanbrengen en bewaken van een infuus
  • Begeleiding bij diabetes
  • Specialistische verpleging

Wij kunnen U begeleiden bij elk voorkomend ziektebeeld.