Bijzondere zorg

Nachtzorg/waaknacht

Mensen die ernstig ziek zijn en zich realiseren dat ze in hun laatste levensfase zijn, willen vaak thuis overlijden. Het verzorgen van een geliefde in deze fase is zwaar. Palliatieve verzorgers hebben alle ervaring op dit gebied. Zij richten zich op de verzorging van de cliënt, ook tussen de uren 23.00 uur s’ avonds en 07.00 uur s’morgens. Het doel van de palliatieve zorg is om een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven voor zorgvragers en hun familie te realiseren. Als genezing niet meer mogelijk is, houdt het leven niet meteen op. Er zijn grote vragen, onzekerheden en er is behoefte aan zorg die zich richt op het voorkomen of verlichten van klachten en ongemakken. Palliatieve zorg is meer dan alleen de zorg voor de lichamelijke aspecten van ziekte en behandeling. Ook het verwerkings- en aanpassingsproces, de beleving van de ziekte en zingevingsvraagstukken horen hier bij. Onze zorgverleners beschikken over de benodigde kennis en vaardigheden. Zij kunnen U op ieder tijdstip zorg bieden. Ook s’nachts.

Blokzorg 

Blokzorg in de ochtend zorgt voor hulp bij het op gang komen of voor professionele hulp bij langere zorgmomenten. Met onze blokzorg s’avonds kunt U met een gerust hart de nacht ingaan. Blokzorg is dus uitermate geschikt voor hulp bij algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL). Maar dit niet uitsluitend, ook specifieke verpleegkundige handelingen kunnen in de blokzorg opgenomen worden. Doordat wij aaneengesloten zorg bieden, ervaart U niet de ongemakken van een zorgverlener via Anna voor Zorg, die aangeeft verder geen tijd meer te hebben voor Uw aanvullende zorgvraag. U kunt met een zorgverlener van Anna voor Zorg rustig wakker worden en op gang komen. Zonder stress en zo min mogelijk ongemak. De zorgverlener heeft de taak van de verzorging en verpleging alleen of, als de zorgvrager of u als mantelzorger dat wenst, samen met de mantelzorger. Wij werken met vaste kleine zorgteams. Daardoor krijgt U maar een beperkt aantal zorgverleners aan Uw bed. Hierdoor kan er een vertrouwensband ontstaan wat weer voor herkenning en een gevoel van veiligheid zal zorgen. Vooral voor zorgvragers met dementie is deze vorm van zorgverlening erg belangrijk. Wanneer een zorgverlener langer bij U aanwezig is, kan deze U ook beter observeren. Met een betere observatie kunnen wij uiteraard weer eerder bijsturen en de zorg in overleg met U aanpassen. Ook dat geeft rust en vertrouwen. Zorgbehoevend zijn kan als vervelend worden ervaren. Wij laten de voor U noodzakelijke zorg zo prettig mogelijk verlopen. Dat is de basis van goede zorgverlening!

Particuliere zorg

Particuliere thuiszorg is zoals de naam al zegt de tegenhanger van reguliere thuiszorg. Het grootste verschil tussen particulier en regulier is de keuzevrijheid. Bij deze vorm van thuiszorg bepaalt U zelf wie de zorg bij U thuis verleent. Thuiszorg is voor iedere inwoner van Nederland, die zorg nodig heeft, in te zetten. De (gedeeltelijke) vergoeding van de thuiszorg komt net als de vergoeding van de reguliere zorg uit de Wet langdurige zorg (Wlz). Als U meer wilt weten over de particuliere ouderenzorg dan kunt U kijken wat Anna voor Zorg voor U kan betekenen hierbij. U kunt als particulier thuiszorg inschakelen. De reden dat U hier gebruik van maakt is misschien wel omdat U tijdelijk meer zorg nodig heeft en het niet alleen kunt. U wilt niet graag verhuizen, maar gewoon thuis blijven wonen en dat met de nodige hulp. Gelukkig wordt dit nu mogelijk gemaakt en wij zijn U dan ook graag hierbij van dienst en zelfs wanneer dat noodzakelijk is 24 uur per dag.  

De thuiszorg wordt verleend aan iedereen die zorg nodig heeft van minimaal 4 uur aaneengesloten tot een 24 uurs aanwezigheid van een zorgverlener. De zorg kan verleend worden aan ouderen die niet meer geheel zelfstandig thuis kunnen wonen en niet willen verhuizen naar een zorginstelling. Het kan ook zijn dat U of Uw naaste is getroffen door een chronische ziekte en continu zorg nodig heeft in de nabijheid. Veel voorkomende ziektebeelden van cliënten thuis zijn, ALS, Hart- en Vaatziekten, de ziekte van Parkinson en de ziekte van Alzheimer. Zorg wordt tevens verleend aan cliënten die ter revalidatie voor een beperkte periode zorg nodig hebben.

We worden tegenwoordig bijna allemaal ouder dan onze ouders en dat zal na verloop van tijd ook betekenen dat we bepaalde dingen in moeten leveren en niet meer zelfstandig kunnen blijven. Gelukkig zijn er dan goed opgeleide zorgverleners in dienst bij Anna voor Zorg, die U kunnen helpen. Wij helpen U graag, begeleiden en ondersteunen U waar dat nodig is.

Mantelzorgondersteuning (Respijtzorg)

Zorgt U langdurig en onbetaald voor Uw partner, kind, ouder, familielid of kennis? Vanwege ziekte (zoals bijvoorbeeld dementie), beperking of ouderdom? Dat kan best zwaar en veel belastend zijn. Kunt U de zorgtaken niet meer alleen aan of heeft U er niet altijd de voor? Dan kunt U een beroep doen op Anna voor Zorg. Hierdoor kunt U voorkomen dat U overbelast geraakt.

Wie is een mantelzorger?
Een mantelzorger is iemand die langdurig en onbetaald zorgt voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende persoon uit hun omgeving. Dit kan een partner, ouder of kind zijn, maar ook een ander familielid, vriend of kennis zijn.

Wat doet Anna voor Zorg?
We komen voor een intakegesprek om van U te horen wat U zelf kunt en voor welke taken U graag ondersteuning zou willen krijgen van een professionele zorgverlener van Anna voor Zorg. Ook vertellen we wat wij voor U kunnen betekenen. Wij maken goede afspraken, zodat er een goede balans is tussen de mantelzorg en de professionele zorg. Nadat de afspraken zijn gemaakt, kunnen we direct van start.

” Goede zorg houdt in dat we zorgvuldig communiceren en respectvol omgaan met de eigenheid van de zorgvrager “

Respijtzorg

Bent U een mantelzorger en wilt U er even helemaal tussenuit? Dan kunt U de zorgtaken ook tijdelijk (helemaal) uitbesteden aan Anna voor Zorg. U kunt dan even lekker ontspannen en leuke dingen doen voor uzelf. U kunt er dan zelfs voor kiezen om even met vakantie te gaan.